The Original Victoria Band
anno 1924
De eerste vrouw in het orkest
  Een samenwerking met Fiësta, die na de oorlog tóch nog tot stand was gekomen, werd in 1952 weer beëindigd. Er werd gezocht naar nieuwe leden en in 1953 deed het eerste vrouwelijke lid haar intrede. Dit gaf aanleiding tot het maken van de volgende notulen in het jaarverslag: “Nog zie ik voor me het bedenkelijk schudden der verschillende wijze hoofden en het afzakken der verschillende onderlippen. Edoch, het merkwaardige feit is geschied, dat op 26 november 1953 pianiste Floortje Louwaars haar intrede doet bij de Victoria Band en naar we thans weten, met volle succes”. Een aantal jaren dat hierop volgde, speelde het orkest vele malen in “De Schuur”, waar wekelijks dans- en feestavonden werden georganiseerd. Het repertoire omvatte door de jaren heen steeds hetgene, dat bij het publiek populair was  en bekend van de radio  en de grammofoonplaat. Namelijk: de rumba, cha-cha-cha, foxtrot, Engelse wals en het  onvermijdelijke Glenn Miller repertoire.