Vereniging en bestuur
  Statuten: The Original Victoria Band is een vereniging. Doelstelling is volgens de statuten, in 1924 opgesteld, “het bevorderen van de toonkunst, door het houden van repetities, opluisteren van festiviteiten en dergelijke en eventueel belangeloos medewerken met organisaties die een liefdadig doel nastreven”. Tegenwoordig willen we daarnaast de Hot Dance Music levend houden. Gegevens: Datum oprichting: 11-06-1924 Adres secretariaat: Espakker 68, 4847 HB te Teteringen Bank: NL71INGB0004078077 KvK: 40280296 Website: www.originalvictoriaband.nl Classic Jazz Podium: www.jazzinbreda.nl Bestuur: Voorzitter: dhr J. Mulder (0610034317) joep@originalvictoriaband.nl Secr. en penningm.: dhr M. Felet (0657991209) marcel@originalvictoriaband.nl Technische specificaties: Versterking minimaal: piano, zang, viool, banjo en aankondiging. Bezetting: 1x viool, 4x sax/klarinet/fluit, 2x trompet, 2x trombone, 1x sousafoon/contrabas, 1x slagwerk, 1x banjo/gitaar, 1x piano, 1x zang, 1x technicus. Podium:  Minstens 8 x 4 meter
The Original Victoria Band
anno 1924