The Original Victoria Band
anno 1924
In het recente verleden hebben we vrij plotseling afscheid moeten nemen van enkele leden, die niet zó maar lid waren, maar muzikanten met een lange staat van dienst. Enerzijds door hun jarenlange loyaliteit en anderzijds door hun bijzonder bijdrage aan het orkest zullen zij voor altijd in onze herinnering blijven. Jan Kanters was lang lid van de OVB en speelde aanvankelijk trombone, waarna lange tijd de sousafoon. Jan is 51 jaar lid geweest en werd tijdens het optreden ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan door burgemeester Peter van der Velde benoemd, tot lid in de orde van Oranje Nassau. Muziek was voor Jan zijn passie en geen dag ging voorbij zonder het luisteren naar de oude stijl jazz. Jan is lange tijd penning- meester geweest en bijna 10 jaar muzikaal leider. Jan is op 4 oktober 2011 op 73-jarige leeftijd overleden.   Pierre Schraven is de langst zittende voorzitter geweest en gaf leiding aan het orkest met een onnavolgbaar elan doorspekt van statigheid en humor. Pierre is 41 jaar drummer geweest in het orkest en koesterde deze club, alsof het zijn gezin was.  Zijn “dienende” stijl van drummen was bijzonder te noemen en het plezier dat Pierre hierin beleefde straalde hij uit. We missen zijn opmerkingen en humor in de muziek, wat hem zo’n bijzonder mens maakte. Pierre is op 11 december 2010 op 76-jarige leeftijd overleden. Anton Feskens was 22 jaar lang de man van de geluidstechniek en wist veel te vertellen over onze muziek, over muzikanten, orkesten, plaatopnames of bedenk het maar, alsof hij er de dag tevoren was geweest en het had beleefd. Naast deze passie was Anton “bedenker” en hield hij van het uitproberen van de techniek voor het orkest. Allerlei bedenksels voor verlichting en opnametechnieken zijn door hem losgelaten op het orkest.Anton is op 22 maart 2009 op 61-jarige leeftijd overleden.
In Memoriam