The Original Victoria Band
anno 1924
Het 10-jarig bestaan
  Het eerste hoogtepunt in het bestaan van The Victoria Band was ongetwijfeld de viering van het 10-jarig bestaan op 29 september 1934 in de Bredase stadsschouwburg Concordia. Er werd een uitgebreid en gevarieerd programma opgevoerd, waarin tal van artiesten meewerkten. De bekende vocaliste Topy Glerum, conferancier Paul Osta en de pianovirtuozen Han Beuker en Wouter Denys verzorgden gastoptredens tijdens het bal, dat tot drie uur ‘s nachts duurde. Het was een avond om nooit te vergeten! In de loop van de avond werd door burgemeester van Sonsbeeck namens de Bredase burgerij een vaandel aangeboden en fluwelen lessenaarvaantjes. Deze vaantjes worden tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt tijdens een optreden. Van 21 tot 24 juni 1935 reisde het orkest af naar het eiland Wight en verzorgde de dansmuziek aan boord van de “Johan van Oldenbarneveldt” op uitnodiging van de Ned. R.K. Reisvereniging. Medio 1936 ontstaat binnen de groep onmin over de financiën en valt de band uiteen. Het afgesplitste gedeelte gaat onder leiding van stringbassist Theo Abels door als the Original Victoria Band. Het andere gedeelte gaat onder leiding van Willy Smits door als the Old Victoria Band. Zij begeleiden  de Amerikaanse stersaxofonist Coleman Hawkins in 1936, als die wegens de sinds 1933 geldende Duitse politieke signatuur geen toegang krijgt tot Nazi-Duitsland en dus gedwongen hier moet verblijven. De Old Victoria Band blijft bestaan tot de officiële opheffing in 1956. Al voor WO-II organiseert de Bredanaar Nico Huiskens in samenwerking met de muzikale familie Van der Ven avondvullende amusementsprogramma’s in de variétésfeer. Hiervoor vormt Nico een groot orkest door het Breda’s Symfonieorkest te koppelen aan de dansorkesten Chiquita o.l.v. Antoon Plasman en de Original Victoria Band o.l.v. Theo Abels. De OVB en Chiquita verzorgen beurtelings de nazit. De eerste show in 1933 is: “Ben je ook bij de Revue?”.